חוק ההזנה

בשנים האחרונות עברה מערכת החינוך הישראלית מהפך בדמות כניסתו לתוקף של יום לימודים ארוך, במוסדות חינוך רבים בכל רחבי הארץ. מצב זה, שנועד לספק חינוך טוב יותר ויעיל יותר, יצר מצב שבו צריך למצוא פתרון מתאים לתלמידים מבחינה תזונתית. 

על מנת שלא להסתמך בנושא זה על פתרונות נקודתיים, בלתי מספקים ובלתי מפוקחים, החליטה הכנסת לחוקק חקיקה מתאימה. החקיקה, שזכתה לשם חוק ההזנה, הגם שעדיין איננה מיושמת באופן מלא, מספקת כבר היום פתרון טוב בקרב קרוב למאה וחמישים אלף תלמידי החינוך היסודי. 

מקורות מפעל ההזנה

מקורותיו של מפעל ההזנה במתווה הנוכחי נעוצים בשנת 2005, לפני קרוב לעשר שנים. החוק, שביקש להשיג מטרה ראויה של מתן ארוחה חמה לתלמיד, על פי מאפיינים פרטניים של צרכים וגיל, היווה מהפכה של ממש. 

למרבה הצער, אי בהירות ביחס לזכאויות של התלמידים לא הוסדרה לחלוטין עד כה, כאשר על כך יש להוסיף את הבלבול התקציבי. בהיעזר גוף אחד שלקח על עצמו את המשימה, המימון נעשה ממקורות משולבים דבר שמוביל לבעיות גביה וחלוקת התקציב, לפחות במקרים מסוימים.

על תקציב ומזונות

בעת האחרונה מסרה הממשלה על הגדלת התקציב המיועד למפעל ההזנה, על פי חוק. ההחלטה, גם אם עדיין יש המטילים ספק בדבר דרך מימושה, מדברת על הקצאה של מעל 200 מיליון ₪, סכום שמהווה קפיצת מדרגה לעומת השנים האחרונות. 

לצד התקווה שהמקורות התקציביים החדשים אכן תסייע למי שזקוק לארוחה חמה ולא תמיד ידו משגת, הרי שביורוקרטיה תקציבית איננה מקילה על מימוש החוק באופן מלא. עד כה, התקציב המופנה למימוש חוק ההזנה הגיע משילוב של כמה מקורות:

  • מקורות תקציביים של משרד האוצר.
  • מקורות מתקציבי הרשויות המקומיות.
  • תקצוב שמגיע ממוסדות וולונטריים שונים.
  • תשלומים הנגבים מההורים.
  • מצב דברים זה הביא לכך שמימוש החוק, שאמור להיות שוויוני ואחיד, אינו מתקיים באופן זה הלכה למעשה. העובדה שרשויות מקומיות מסוימות סובלות מקשיי תקציב, הביאה לכך שתלמידים משכבות נמוכות ומיישובים שמצויים בקשיים – נפגעים.

לאור חשיבות התזונה האיכותית, בפרט בקרב אוכלוסיית התלמידים הצעירים, התקווה היא שכבר בעתיד הקרוב יוסד העניין, לרווחת הציבור כולו.

שאלה? בירור?

קידום אתרים בישראל קידום אתרים בישראל

התקשרו