ת”י 9001 ISO

ת”י 9001 ISO הינו תקן בין – לאומי המגדיר דרישות לניהול מערכת איכות. המחזיק בתקן זה מוכיח מסוגלות לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות. ושהוא חותר להגברת שביעות רצון לקוחותיו באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת האיכות בארגון, מיישם תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התאמה לדרישות הלקוח ולדרישות תחיקתיות ישימות.

ת”י 9001 ISO מתאים לכל סוגי הארגונים, ללא תלות בסוג וגודל העיסוק ולכל סוגי המוצרים והשירותים. הארגון בעזרתנו מגדיר את התהליכים שיאפשרו עמידה בדרישות וצפיות הלקוח, לאורך זמן.

שאלה? בירור?

קידום אתרים בישראל קידום אתרים בישראל

התקשרו