14,001 ISO

הנה מערכת ניהול סביבה המשמשת ככלי ניהולי לצורכי ארגון מכל סוג וגודל שהוא, לבקרת השפעת פעילויותיו, מוצריו ושירותיו על הסביבה.

התקן מבוסס על העיקרון כי שימוש נכון ויעיל בחומרי גלם אשר אינם פוגעים באיכות הסביבה, יתרמו גם לאיכות המוצר וגם לסביבת עבודה בריאה והפקת מוצרים ידידותיים לסביבה.

מערכת ניהול סביבה מפקחת על כל השלבים והתהליכים במערכת משלב הנעת התהליך ועד הספקת מוצר/שרות מוגמר ללקוח, תוך התחשבות בהיבטים סביבתיים כגון: פליטות מזהמים, שפכים, חומרים מסוכנים, מחזור, חסכון באנרגיה .

מערכת ניהול סביבה מאפשרת גישה מבנית להצבת יעדים ומטרות סביבתיות, להשגתם ולהצגתם כמושגים.

שאלה? בירור?

קידום אתרים בישראל קידום אתרים בישראל

התקשרו