כתיבת נהלים והוראות עבודה

מטרת הנהלים והוראות העבודה ליישר קו ולמסד תהלכי עבודה קבועים, אשר שומרים על הדירות המוצר, התאמתו לתקנים, לצרכי הלקוח ולצרכי החברה.

הכתיבה מבוצעת לאחר חקר התהליכים הקיימים, תוך חתירה לשיפור הביצועים ואיכות המוצר.

סיום התהליך הוא הדרכת העובדים הרלבנטיים, הטמעה ובדיקות אפקטיביות בשלב הליווי השוטף.

שאלה? בירור?

קידום אתרים בישראל קידום אתרים בישראל