עריכת מבדקי איכות פנימיים ומבדקי ספקים

מטרת המבדקים הפנימיים ומבדקי הספקים היא לבדוק עמידה בדרישות הרגולטוריות השונות- דרישות החוק, דרישות התקנים אליהם הוסמכה החברה ולדרישות הנהלים והוראות העבודה הפנימיים של הארגון.

כאשר מתגלים פערים מהדרישות השונות – הם מועלים בפני הגורמים הרלוונטיים בחברה ונסקרים פתרונות אפשריים כהזדמנות לשיפור או כהכנה למבדקים חיצוניים (מבדקי משרד הבריאות, גופי ההתעדה ומבדקי לקוחות גדולים או אסטרטגיים).

השירות שלנו כולל:

  • מבדקי איכות פנימיים
  • מבדקי תברואה
  • מבדקי ספקים

שאלה? בירור?

קידום אתרים בישראל קידום אתרים בישראל

התקשרו