Global Gap

Global Gap הנו מסמך דרישות שנכתב במקור על ידי רשתות השיווק באירופה הנודע כתקן Eurepgap.

לאור הצלחת התקן, נוספו גם יצרנים וספקים מכל העולם אשר השפיעו על תכולת התקן והפכו אותו לתקן GlobalGap. תקן להבטחת איכות משולבת בחקלאות וכולל בתוכו תוצרת מן הצומח, תוצרת מן החי וחקלאות ימית. התקן שם דגש על שלושה נושאים בטיחות מזון, בטיחות בעבודה ואיכות הסביבה.

שאלה? בירור?

קידום אתרים בישראל קידום אתרים בישראל

התקשרו