GMP

GMP, או בעברית תנאי יצור נאותים (תי”נ) הכוונה שהמוצר צריך להתאים לשימושו המיועד. הדבר נכון בתעשיית המזון, התרופות והקוסמטיקה. GMP  – היא סידרה של קווים מנחים כאשר ההגדרה הרשמית היא:  “אותו החלק של מערכת אבטחת האיכות המבטיחה שהמוצרים מיוצרים באופן הדיר (כל פעם באותה דרך ובאותה שיטה) לאיכות המתאימה לשימוש המיועד להם.  מילות המפתח הן איכות והתאמה לשימוש. האיכות חייבת להבנות לכל תהליך היצור מתחילתו ועד לסופו, זה פירושו של GMP. הדבר הראשון שאדם מבחין בו כאשר הוא נכנס למפעל הפועל עפ”י GMP הוא הרמה הגבוהה של הניקיון והסדר במפעל. כיום ניתן לזהות איכות המוצר, כמעט לכל מוצר (מכני, חשמלי, ריהוט או ביגוד, צעצועים ואפילו רוב מוצרי המזון והמשקאות) כבר ברגע רכישתו, אם איכותו איננה קבילה ניתן להחליף או לקבל החזר. עם זאת, ישנה קבוצת מוצרים שלא ניתן לבדוק מראש והשלכות האיכות הינן קריטיות – מזון ותרופות. התרופות שונות במהותן, לא ניתן להעריך את איכותן לפני השימוש ואנו מקבלים את דבר איכותן מתוך אמון שכך הדבר. תהיה סיבת השימוש אשר תהיה, אם המוצר איננו מיוצר, איננו מסומן או אפילו התקלקל – התוצאה יכולה להיות קטלנית.

GMP

עקרונות GMP שיש ליישמם בכל מפעל

  • הגדרה מדוקדקת ומבוקרת של כל תהליכי הייצור, יחד עם תיקוף קפדני שלהם בצורה עקבית ומבלי לשנות מאומה כדי שיתאימו לכל התנאים.
  • כל שינוי שייעשה בהליך הייצור יהיה חייב להיות מנומק ולהיבדק אותו מספר בדיקות התאמה לווידוא כמו כל התהליך כולו. ההנמקה חייבת להיות כדי להצדיק את השינוי שישפיע לטובה על איכות המוצר.
  • אין ערפול וערטילאיות בניסוחים והשפה של התיאור חייבת להיות ברורה ופשוטה מבלי להשאיר מקום לפרשנות.
  • הכשרה מקצועית של העובדים היא הבסיס של כל GMP והם חייבים לקבל הדרכה בכל הנהלים והתהליכים. יש לוודא שהם גם מיומנים ומסוגלים לבצע זאת.
  • תיעוד של כל התהליכים בצורה מפורטת ומדוקדקת כדי שאחרים יוכלו לעקוב אחריו, כולל מנהלים וגורמי בקרה ופיקוח. הדוחות עצמם יהיו נגישים לכל הגורמים המוסמכים לכך.
  • משלוח של המוצר ללא נזק שייגרם לו ומבלי לשנות אוו בדרך בגלל תנאי השילוח.
  • הקמת מערכת ריקול – איסוף המוצר מהמדפים ומהספקים.
  • מערך תלונות של לקוחות וטיפול בהן בדרך מקצועית והפקת לקחים.

אנשי מקצוע בתחום התעשייה לבדיקת התנאים שלכם לקבלת התקן

אנשי המקצוע של חברת גל תופסים איכות יעזרו לכם לקבל את אות התקן שמיועד לתנאי ייצור נאותים במפעלי מזון ופרמצבטיקה מעורים היטב בתחום זה ושולטים בכל עקרונות השיטה. הם אלה שיכולים להכין אתכם לקראת קבלת אות התקן הזה שמעיד על כך שכל תהליכי הייצור אצלכם עומדים בכל התקנים שהחוק דורש גם בישראל וגם בעולם. הבטחת האיכות של הייצור שלכם חייבת את התקן הזה כדי שגם המוצרים שלכם יימכרו בהתאם.

שאלה? בירור?

קידום אתרים בישראל קידום אתרים בישראל

התקשרו