Good Manufacturing Practice

GMP

ובעברית תנאי יצור נאותים (תי”נ) והכוונה שהמוצר צריך להתאים לשימושו המיועד.

הדבר נכון בתעשיית המזון, התרופות והקוסמטיקה.

GMP – היא סידרה של קווים מנחים כאשר ההגדרה הרשמית היא: 

“אותו החלק של מערכת אבטחת האיכות המבטיחה שהמוצרים מיוצרים באופן הדיר (כל פעם באותה דרך ובאותה שיטה) לאיכות המתאימה לשימוש המיועד להם. 

מילות המפתח הן איכות והתאמה לשימוש. 

האיכות חייבת להבנות לכל תהליך היצור מתחילתו ועד לסופו, זה פירושו של GMP.

הדבר הראשון שאדם מבחין בו כאשר הוא נכנס למפעל הפועל עפ”י GMP הוא הרמה הגבוהה של הניקיון והסדר במפעל.

כיום ניתן לזהות איכות המוצר, כמעט לכל מוצר (מכני, חשמלי, ריהוט או ביגוד, צעצועים ואפילו רוב מוצרי המזון והמשקאות) כבר ברגע רכישתו, אם איכותו איננה קבילה ניתן להחליף או לקבל החזר.

עם זאת, ישנה קבוצת מוצרים שלא ניתן לבדוק מראש והשלכות האיכות הינן קריטיות – מזון ותרופות.

התרופות שונות במהותן, לא ניתן להעריך את איכותן לפני השימוש ואנו מקבלים את דבר איכותן מתוך אמון שכך הדבר.

תהיה סיבת השימוש אשר תהיה, אם המוצר איננו מיוצר, איננו מסומן או אפילו התקלקל – התוצאה יכולה להיות קטלנית.

שאלה? בירור?

קידום אתרים בישראל קידום אתרים בישראל

התקשרו