Iso 22000

ניהול מערכות ייצור מזון ומשקאות מחייב עמידה על המשמר והיום יש כבר בקרה הרבה יותר הדוקה על מערכות אלה. תקן Iso 22000 הוא תקן שמבטיח איכות של בטיחות מזון בתעשייה זו וממחיש איזו התקדמות עברנו בתחום זה בעשרות השנים האחרונות. ואכן, התמקצעות והתפתחות הטכנולוגיה מחייבות כבר ניהול של אנשי מקצוע בתחום האיכות, כמו חברת גל תופסים איכות, שמבטיחים לכם ניהול והכנה שלכם לקראת קבלת תו התקן הזה שמעיד על מצוינות. הסטנדרט הבסיסי היום הוא איכות מוכחת שאפשר להראות ללקוחות ולמי שקונה את המוצרים שלכם ובזאת כוחו.

Iso 22000

מה כולל תקן Iso 22000 ?

  • התקן בא אחרי החדרה של תקנים שונים לתעשייה בכלל ולתעשיית המזון בפרט, עד שהתייצב עם דרישות בקרת האיכות הנוכחיות לניהול בטיחות מזון.
  • התקן מדבר על נוהלי העבודה של עובדים בפירוט, מה מותר להם לעשות ואיזה ציוד וביגוד מקצועי ללבוש, ואפילו מה אסור להם ללבוש ולענוד כדי להבטיח הן את בטיחותם בזמן העבודה ליד המיכון והן כדי להבטיח היגיינה ותברואה של המוצרים שיוצאים מהמפעל.
  • לפי תקן Iso 22000 יש לדאוג גם לכך שהמכונות יהיו בטוחות לשימוש, וגם הסביבה תהיה היגיינית ותברואתית כדי למנוע תקלות ותאונות בגלל חדירה של גורמים וחומרים לא רצויים לפס הייצור. התקן מחמיר בכך מאוד ויצר את מה שאנחנו מכירים כסטנדרט של מצוינות בייצור מזון ומשקאות. אין סלחנות בהליכי הייצור לפי תקן זה. כל ליקוי יש לתקן ולעמוד בתנאים הבסיסיים והנוקשים ביותר.
  • התקן מחייב גם פיקוח על אמצעי הייצור של חומרי הגלם והבאתם מהשדה ומהחקלאי למפעל, לאורך כל הדרך עד יציאת המוצר מהמפעל עצמו.
  • ניהול סיכונים ובקרת איכות הם שניים מהפעילויות מחויבות המציאות שהתקן מחייב בכל מפעל כזה. ניהול הסיכונים הוא דרישת חובה שמחייבת גם מעקב אחריהם, נטרולם ותיקון ליקויים וכשלים. יש גם להדריך עובדים ולמנוע מהם לעגל פינות כדי לא לסכן ולהסתכן בעצמם.

ניהול מערכות בטיחות מזון

אנשי המקצוע שאמונים על בקרת האיכות והבטחתה יכולים להביא אתכם למצב שבו התקן הזה יהיה הבסיס לכל הפעילות שלכם, תוך כדי מעקב צמוד אחר כל הסיכונים וניהול כל הליקויים ותיקונם על ידי עובדי המפעל וההנהלה.

שאלה? בירור?

קידום אתרים בישראל קידום אתרים בישראל

התקשרו